Вземи Neural SpeechLab

Избрахте да попълните формуляра за получаване на безплатен лиценз за софтуерния продукт Neural SpeechLab. Преди да продължите, уверете се, че отговаряте на условията за получаване на лиценза и че разполагате със сканирано копие на вашето експертно решение от ТЕЛК във PDF формат – ще е необходимо да го прикачите като файл. Ако все още не сте сигурни, моля, прочетете отново лицензионното споразумение за безплатно индивидуално некомерсиално ползване на продукта и потребителското ръководство на Neural SpeechLab, както и инсталиране, активиране и настройки.