Инсталиране на NeuralSpeechLab под операционна система Уиндоус 

Минимални изисквания към компютърната конфигурация.

За да инсталирате NeuralSpeechLab под Уиндоус, трябва да разполагате със:

 • съвременен компютър, работещ с версия 7 или с някоя от по-късните версии на операционната система „Уиндоус”;
 • процесор, който поддържа AVX-2 инструкции (Advanced Vector Extension)

Как се инсталира NeuralSpeechLab?

Програмата NeuralSpeechLab се инсталира по стандартен за операционните системи начин. Просто стартирайте инсталационния файл и следвайте указанията на инсталатора.

След завършване на процеса може да се уверите, че инсталацията е успешна чрез бутона за възпроизвеждане на тестово изречение в приложението.

Как да зададете глас на NeuralSpeechLab като глас по подразбиране, след завършване на инсталацията?

 • Отворете контролния панел на Уиндоус.
 • Изберете „Синтез на реч“ (Text to Speech). Може да се наложи да навигирате до там през „Улеснен достъп“ и/или „Разпознаване на реч“ (Speech Recognition).
 • Изберете от диалоговото поле глас – Христина или Александър. След като се уверите, че всичко е наред чрез бутона „Preview Voice“, потвърдете избора си с бутона „OK“.
 • За да зададете някой от гласовете на „NeuralSpeechLab“ за глас на екранен четец, може да се наложи да го изберете допълнително в опциите на екранния четец. За целта трябва да намерите от опциите за глас гласовете от SAPI 5. Оттам изберете гласа Христина или граса Александър и потвърдете избора си с бутона „OK”.

Как се деинсталира NeuralSpeechLab?

Програмата NeuralSpeechLab се деинсталира по стандартен за операционните системи начин. Отворете от контролния панел на Уиндоус иконата „Добави/Премахни програми” (Add/Remove Programs). Изберете от диалоговото поле NeuralSpeechLab и следвайте указанията на системата.

Инсталиране на NeuralSpeechLab под операционна система Андроид

Минимални изисквания към компютърната конфигурация.

За да инсталирате NeuralSpeechLab под Андроид, трябва да разполагате със:

 • съвременно мобилно устройство, работещо с версия 7 или с някоя от по-късните версии на операционната система Андроид;
 • процесор, който поддържа NEON инструкции.

Ако Вашето устройство няма достатъчна изчислителна мощност, за да извърши операциите, необходими за синтезиране на реч, при стартиране на програмата на екрана ще се появи предупредително съобщение.

Как се инсталира NeuralSpeechLab?

Програмата NeuralSpeechLab се инсталира по стандартен за операционните системи начин. Просто стартирайте инсталационния файл и следвайте указанията на инсталатора.

След завършване на инсталацията може да се уверите, че инсталацията е успешна чрез бутона за възпроизвеждане на тестово изречение в приложението.

Как да зададете глас на NeuralSpeechLab като глас по подразбиране след завършване на инсталацията?

 • Отворете приложението „Настройки“ (Settings).
 • Отворете раздела „Достъпност“ (Accessibility).
 • Отворете подраздела „Синтез на реч“ (Text-to-speech).
 • В секцията „Предпочитано TTS ядро“ (Preferred TTS engine) изберете „NeuralSpeechLab“.
 • Изберете „OK“ в изскачащия прозорец със заглавие „Внимание“.

Как се деинсталира NeuralSpeechLab?

Отворете „Настройки”, след това „Приложения“, след това „NeuralSpeechLab“ и натиснете бутона „Деинсталирай“.