Ръководство за потребителя на програмата за синтез на българска реч NeuralSpeechLab

NeuralSpeechLab е синтезатор за българска реч, разработен от Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) към БАН, в изпълнение на договор със Съюза на слепите в България от 21.04.2021 г. с предмет „Разработване на синтезатор на реч за нуждите на хората със зрителни увреждания“.

В NeuralSpeechLab са интегрирани естествено звучащи компютърни гласове, реализирани с най-актуалните съвременни технологии, базирани на дълбоки невронни мрежи. Специализираните функционалности на програмата, насочени към нуждите на хора със зрителни увреждания, развиват и надграждат функционалностите, познати от синтезатора SpeechLab 2.0.

За какво служи говорящата програма NeuralSpeechLab?

NeuralSpeechLab преобразува в говор текстове, въведени в компютъра.

С нейна помощ може да четете, създавате и обработвате текстове на български език в текстообработващи програми или интернет.

Чрез възможностите за избор и комбинации от различни настройки програмата позволява на потребителя да управлява начина на четене за конкретни нужди и цели при работа.

Говорящата програма поддържа два основни режима на четене:

  • Режим на естествено четене, в който с приоритет е приближаването на изговора до човешката реч.
  • Работен режим на четене, в който с приоритет е съответствието между изговорения и написания текст.

Всеки от режимите позволява специфични настройки и конфигурации.

Например, ако пишете или редактирате текст, може да четете думите разделени една от друга с паузи; може да четете всяка дума буква по буква и др. Програмата позволява също да проследявате специфичния начин на изписване на дати, числа, римски цифри и други общоприети означения, както и на някои от най-използваните в българския език съкращения, по няколко различни начина.

Как се използва синтезаторът NeuralSpeechLab?

Синтезаторът на реч NeuralSpeechLab е програма, която е предназначена за работа под операционните системи Уиндоус и Андроид, и може да се използва за различни цели:

  • Като глас на екранен четец за хора със зрителни увреждания. Екранните четци са програми, които препращат към синтезатора текста, изобразен на екрана, и озвучават всеки символ, въведен през клавиатурата. Такива например са „NVDA“, „Narrator“, „JAWS for Windows“, „TalkBack“ и др. Преди да пристъпите към работа с NeuralSpeechLab, Ви препоръчваме да изберете екранния четец, който ще използвате, и да разучите възможностите му.
  • С някои говорящи програми като „Balabolka“, „Voice Aloud“ и др., можете да използвате NeuralSpeechLab, без да разполагате с екранен четец. Тези програми дават възможност за изчитане на глас на текстове – книги, документи, съобщения и др., както и за преобразуване на текст в аудио файл.